Białystok/ Uniwersytet Medyczny uruchomił Mapę Potencjału Badawczego

Źródło: Fotolia

Mapę Potencjału Badawczego – portal, w którym znajdują się informacje o kadrze specjalistów, sprzęcie do badań, możliwościach wykonania na uczelni badań zarówno przez naukowców jak i przedsiębiorców uruchomił Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.