Tunezja/ Polscy naukowcy odkryli ponad 130 inskrypcji w starożytnym mieście Mustis

Mustis 2019, badania stratygraficzne w pobliżu bramy miejskiej (fot. T. Waliszewski)

Ponad 130 łacińskich inskrypcji odkrył i zainwentaryzował zespół polskich badaczy wśród ruin starożytnego, rzymskiego miasta Mustis w północnej Tunezji. Znaleziono też domostwa z czasów, które poprzedzały istnienie metropolii.