Tradycja ludowych zapasów w Polsce bardziej powszechna, niż uważano

Zapaśnicy biadują pod okiem Wacława Nizińskiego, Łomża 2019. Fot. M.Talaga

Dotychczas ludowa tradycja zapasów, zwanych biadami, znana była etnografom z obszaru kurpiowszczyzny (Mazowieckie). Okazało się, że była ona również praktykowana w rejonie Łomży (Podlaskie), lecz jej zasady były inne – ustalili badacze.