Przyszłość fizyki cząstek wydaje się jasna i magiczna, ale i ponura.


Artykuł poruszający kwestię przyszłości fizyki eksperymentalnej i opisujący przy tym najciekawsze, działające już, ale i dopiero planowane, eksperymenty fizyczne na świecie.