Projekty osiedli marsjańskich studentów z Wrocławia nagrodzone w konkursie Mars Colony Prize

Wizualizacja kolonii

Projekty osiedli marsjańskich przygotowane przez studentów Politechniki Wrocławskiej doceniono w międzynarodowym konkursie Mars Colony Prize. Autorzy koncepcji „Twardowsky” zdobyli drugie miejsce, a twórców projektu „Ideacity” nagrodzono piątą pozycją.