NASA publikuje nową, fascynującą wizualizację czarnej dziury


Na początku tego roku ukazał się pierwszy (choć wyraźnie rozmazany) obraz czarnej dziury, umiejscowionej w centrum Messiera 87, udokumentowany przy pomocy Event Horizon Telescope. Wizualizacja symuluje jak napływająca materia ulega kondensacji w cienką, gorącą strukturę (dysk akrecyjny).