Lubuskie/ Powstanie geoportal Parku Narodowego „Ujście Warty”

Fot. PAP/ Lech Muszyński 24.01.2019

Do 2023 r. powstanie geoportal Parku Narodowego „Ujście Warty”, na którym znajdą się dokładana mapa obszaru chronionego wraz z jego otuliną oraz wiele innych danych dotyczących oceny zasobów przyrodniczych tych terenów. Trwa zbieranie danych teledetekcyjnych.