Koronawirus mnoży się w śliniankach – są jego rezerwuarem

Fot. Adobe Stock

Zespół naukowców z Brazylii wykazał w studium przeprowadzonym w Sao Paulo, że ślinianki są rezerwuarem koronawirusa, a ten mnoży się w ich wnętrzu. Wnioski z badania opublikowali w naukowym piśmie “The Journal of Pathology”.