Czy wysokie IQ to kalectwo?


Wyższa inteligencja działa jako czynnik ochronny przed wczesną aktywnością seksualną w okresie dojrzewania, a niższa inteligencja do pewnego stopnia jest czynnikiem ryzyka.
Dzisiaj seks jest stosunkowo bezpieczny, ale w przeszłości wczesna inicjacja zwiększała szanse na choroby i kończyła się