Badanie: tropy migreny prowadzą do poziomu sodu w płynie mózgowo-rdzeniowym


Mimo ogromnej liczby osób zmagających się z migreną wciąż nie wiadomo co za nią stoi,a często zdarzają się pomyłki w jej diagnozowaniu (mylone z innymi typami bólu głowy) co prowadzi do błędnego leczenia (głównie farmakologicznego).Nowe badanie może pomóc w tym problemie/eng Tłumaczenie w komentarzu