Zespół PAN ds. COVID-19 apeluje o powołanie instytucji do monitorowania i komunikowania zagrożeń zdrowotnych

Fot. Adobe Stock

O powołanie niezależnej od rządu instytucji, której rolą byłoby stałe monitorowanie i komunikowanie społeczeństwu zbliżających się zagrożeń zdrowotnych oraz informowanie, jak postępować w ich obliczu, apeluje w opublikowanym w czwartek stanowisku zespół ds. COVID-19 przy prezesie PAN.