Powstała „mapa” relacji przestrzennych między gatunkami Puszczy Białowieskiej

Fot. Fotolia

Oddziaływania przestrzenne pomiędzy ludźmi, dużymi drapieżnikami i zwierzętami roślinożernymi są bardzo złożone i wpływają na rozmieszczenie roślin na danym terenie. Procesy te, na przykładzie Puszczy Białowieskiej, opisali naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków PAN.