Fizycy zidentyfikowali metal, który przewodzi prąd, ale nie ciepło


Naukowcy zidentyfikowali metal, który przewodzi prąd bez przewodzenia ciepła – niezwykle przydatna właściwość, która sprzeciwia się naszemu obecnemu zrozumieniu tego, jak działają przewodniki.